TCI examens - Inloggen

Via deze pagina kunt u inloggen om uw gegevens op te vragen welke zijn geregistreerd in Tacitus,
het leerlingvolgsysteem van TCI-examens.

Vul hieronder uw gegevens - zoals bekend bij TCI - in en klik Inloggen.

Uw e-mailadres:
Uw wachtwoord:   
     Wachtwoord vergeten?
 
  Info  Let op
  De beveiliging van dit deelnemerportaal is sinds 29-04-2017 verbeterd.

Gevolgen
 • Wachtwoorden van voor deze datum zijn ongeldig geworden;
 • Links uit e-mailberichten van TCI, met verwijzing naar dit deelnemerportaal, welke voor deze datum naar u zijn verzonden, werken niet meer.
Kunt u niet inloggen?
 • Klik Wachtwoord vergeten.
 • U ontvangt direct een e-mailbericht met daarin een standaardwachtwoord.
 • Met uw e-mailadres en dit standaardwachtwoord kunt u inloggen.
 • U dient dit standaardwachtwoord direct te wijzigen in een eigen wachtwoord.
Onze excuses indien u van wijzigingen ongemak ondervindt.Meer informatie

TCI erkent de noodzaak voor het zo veilig mogelijk omgaan met persoonsgegevens. Daarom worden er voor het beveiligen van uw persoonsgegevens meerdere beproefde technieken ingezet om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zonder details prijs te geven waarmee de gebruikte beveiligingssystemen in gevaar gebracht zouden kunnen worden, hecht TCI eraan enige uitleg te geven over het hoe en waarom van bepaalde gebruikte technieken.

Indien u hierin bent geinteresseerd, leest u verder.Waarom wijzigingen?
 • Al uw gegevens worden door TCI beheerd in - in eigen beheer - ontwikkelde software. Deze software wordt sinds de oprichting van TCI in 2002 continue doorontwikkeld. Het deelnemerportaal (de website die u nu bezoekt) geeft u veel informatie over o.a. uzelf, uw examens en uw financien.
 • Om u zoveel mogelijk inzicht te geven in uw gegevens, is het deelnemerportaal de 'poort' naar de buitenwereld via het internet. TCI neemt de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus. Technische informatie over een aantal beveiligingsmaatregelen vindt u op de pagina Beveiligingsinformatie.
 • De beveiliging van de software, de servers en het deelnemerportaal wordt periodiek uitvoerig geevalueerd en zonodig verbeterd. Bij verbeteringen aan de beveiligingssystemen proberen wij ervoor te zorgen dat u hiervan geen hinder ondervindt. In enkele, uitzonderlijke gevallen, is dit helaas niet te voorkomen.
Waarom moet u soms uw wachtwoord wijzigen?
 • Op de pagina Beveiligingsinformatie wordt iets uitvoeriger uitgelegd dat uw wachtwoord zodanig is beveiligd, dat zelfs de software en medewerkers van TCI uw wachtwoord niet kennen en ook niet kunnen achterhalen.
 • Indien het, zoveel mogelijk in uitzonderlijke gevallen, nodig is dat er verbeteringen worden aangebracht in het beveiligingssysteem van wachtwoorden, is het daarom onmogelijk dat de software van TCI uw bestaande wachtwoord hergebruikt.
Hoe werkt het 'standaardwachtwoord'?
 • Tacitus is het leerlingvolgsysteem van TCI.
 • Elk deelnemerdossier in Tacitus dient over een wachtwoord te beschikken waarmee de deelnemer kan inloggen in het deelnemerportaal.
 • Elk deelnemerdossier in Tacitus bezit een unieke code, een zogenaamde GUID, waarmee het dossier kan worden geidentificeerd. Een GUID bezit het volgende formaat: ED939747-C04B-419F-A4F1-7BD27CEA896B.
  Genoemde GUID is slechts een voorbeeld. Elke GUID is uniek en dus anders.
 • Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, of het resetten van uw wachtwoord voor het deelnemerportaal, wordt uw GUID gebruikt als uw standaardwachtwoord.
 • Tijdens het inloggen in het deelnemerportaal wordt eerst gecontroleerd of het door u ingevoerde wachtwoord overeenkomt met uw GUID. Indien dit het geval is, wordt u verpicht uw wachtwoord te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord.ยป Beveiligingsinformatie